REGLAMENT 3a CURSA BESÒS-MARESME - 11 de juny 2017

3a edició Cursa Besòs-Maresme 5 i 10km se celebrarà el diumenge11 de Juny. La sortida es donarà a partir de les 8:30h des de la plaça Maresme.

La cursa està oberta a totes les persones que s’inscriguin prèviament a la mateixa. 

En cas que el/la participant sigui menor de 14 anys cal el consentiment del pare/mare/tutor, el qual s’haurà de lliurar en el moment de recollir el dorsal, adjuntant fotocòpia del carnet d’identitat de l’adult . Els menors d’edat hauran de córrer acompanyats d’un adult: pare/mare/tutor o persona en qui deleguin la responsabilitat.

Els inscrits que visquin a l'Àrea Metropolitana han recollir la bossa del corredor (amb la samarreta d’obsequi en cas d’haver-la demanat, el dorsal i el xip d’un sol ús en cas de que l’hagin llogat) el divendres 9 de Juny de 16 a 20h i el dissabte 10 de Juny de 10 a 14 i de 16 a 20h al Mercadona del carrer Puigcerdà (https://goo.gl/maps/mppowDWR76C2), en cas de no poder recollir-lo han d'enviar un mail sol.licitant la recepció el mateix dia de la cursa a info@cursabesosmaresme.com. En cas de viure fora de l'Àrea Metropolitana es podrà recollir el dorsal el mateix dia de la Cursa de 7 a 8h a la sotida situada a la Plaça Maresme (https://goo.gl/maps/kqFCaPXMB8w).

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’ import de la mateixa, si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització. Tampoc es faran canvis de Cursa.

PREU DE LA CURSA DE 5K:

-SENSE SAMARRETA: 7€ amb xip groc propi i 9€ amb xip de lloguer.

-AMB SAMARRETA: 10€ amb xip propi  i 12€ amb xip de lloguer. 

PREU DE LA CURSA DE 10K:

-SENSE SAMARRETA: 9€ amb xip groc propi i 11€ amb xip de lloguer.

-AMB SAMARRETA: 12€ amb xip propi  i 14€ amb xip de lloguer.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament. Cal portar el resguard de la mateixa i/o el DNI del titular per recollir el dorsal. L’organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta aquests documents per identificar-se com a titular de la inscripció.

L'últim dia per d'inscripcions obertes és el dimecres 7 de Juny a les 23:59h. L'últim dia per fer la inscripció amb samarreta és el dilluns 5 de Juny a les 23:59h.

És obligatori estar identificat com a corredor de la cursa i per això portar el dorsal  visible al pit. Els corredors sense dorsal o xip no podran entrar a meta ni obtenir resultats en la mateixa. La desqualificació serà immediata.

És obligatori córrer amb xip. En cas de disposar de xip groc de propietat, de cronometratge ChampionChip.cat, cal fer constar-ne el codi de registre al moment de fer la inscripció. Els corredors que no usin el xip groc en els termes de titularitat/ propietat seran desqualificats; el xip és intransferible. En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús al preu de 2 euros no retornables (IVA inclòs) que haurà de ser lliurar als voluntaris un cop acabada la cursa en arribar a la meta.

El circuit de la cursa consisteix en una o dues voltes al recorregut de 5kms, segons la distància en que es participi, amb inici i final a la plaça Maresme.

L’organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància.

Els avituallaments estaran situats a l’arribada i a l'inici de la segona volta (per als participants de la cursa de 10kms).

Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per l’organització i per tant senyalitzats especificament.

CATEGORIES:

1M-1F Els nascuts/des entre els anys 1996 i el 2001.

2M-2F Els nascuts/des entre els anys 1978 i el 1995.

3M-3F Els nacuts/des entre els anys 1968 i el 1977.

4M-4F Els nascuts/des entre els anys 1958 i el 1967.

5M-5F Els nascuts/des entre els anys 1957 i anteriors.

PREMIS:

10km:

Trofeu als 3 primers classificats Masculins i Femenins dels 10km, i trofeu als primers Masculins i Femenins de cada categoria. No acumulables.

5km:

Trofeu als 3 primers classificats Masculins i Femenins dels 5k. i trofeu als primers Masculins i Femenins de cada categoria. No acumulables.

Els trofeus s’entregaran al finalitzar la cursa, aproximadament a les 10h. Pels trofeus no recollits en el moment de l’entrega s'haurà de contactar mitjançant el correu electrònic info@rungames.es. 

Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa. Els premis es lliuraran tenint en compte l’ordre general d’arribada. El temps real quedarà registrat en els llistats de resultats a l’apartat pertinent.

Les classificacions oficials provisionals es  publicaran durant el mateix dia de la cursa i, les definitives durant el matí següent a la pàgina web oficial de la cursa.

Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a l’organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de la organització serà inapel·lable.

Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

1. Mostra un esta físic deficient

2. No realitza el recorregut complert

3. No porta el xip a la sabatilla

4. No porta el dorsal en un lloc visible

5. Mostra un comportament antiesportiu i protesta sense respectar el funcionament de la prova.

L’organització rebutja qualsevol responsabilitat per danys que els participants o tercers puguin provocar durant l’esdeveniment

Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança mèdica puntual que queda inclosa dins el preu de la inscripció.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, així com a les de resultats, si acaben la cursa seguint la normativa establerta.

El fet d’inscriure’s a la cursa el participant autoritza expressament a l’organització i als seus col·laboradors a utilitzar gratuïtament les imatges i fixes i/o en moviment de les persones participants, dades.  Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst. Sempre que no s’indiqui el contrari.

Les dades personals de tots els participants formaran part d’un fitxer propietat de l'organització. Aquestes dades poden ser utilitzades per a finalitats comunicatives de propers esdeveniments. Podran ser utilitzades també per els col·laboradors de la Cursa Besòs-Maresme.

La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per l’organització, que aplicarà la normativa IAAF.22.

Vostè accedeix, tret que ho comuniqui a info@rungames.es, a la cessió de les seves dades a l’organitzador d’aquesta competició.

El participant autoritza expressament que les seves dades de caràcter personal facilitades en el formulari d’inscripció puguin ser comunicades per a les finalitats d’oferta o comunicacions publicitàries i promocionals i contractació de productes i serveis a les entitats organitzadores i col·laboradores de l'esdeveniment, consentint que les esmentades comunicacions de caràcter comercial puguin ser realitzades per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent, dirigint-se per escrit a RUNGAMES carrer Santa Rita 46 3º4ª 08172 Sant Cugat del Vallès.